Hjälpmedel:

Kom och träffa Öppenvården

Öppenvården finns på plats på Kulturhuset varje torsdag för att svara på frågor om Öppenvårdens verksamhet. Är du nyfiken på att veta mer om vilket stöd du kan? Kom gärna förbi!

Vi kan bland annat informera om:

  • Föräldrautbildning
  • Anhörigstöd
  • Alkohol och droger
  • Spelberoende
  • Barngrupper
  • Familjebehandling
  • Råd och stöd för enskilda och familjer

När:Torsdagar mellan kl. 14.30 – 16.30

Var: Kulturhuset

Välkommen!

Sidan uppdaterad den 19 april 2018