Hjälpmedel:

Nu kan du själv välja daglig verksamhet enligt LSS

Nu genomförs kundval inom daglig verksamhet i Vallentuna kommun enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Sedan tidigare finns kundval inom hemtjänsten. Syftet med kundvalet är att öka din möjlighet att själv kunna välja den verksamhet som passar dig bäst.

Daglig verksamhet riktar sig till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet är en rättighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vad är kundval?

Kundval betyder att du själv kan välja vilken daglig verksamhet du vill ha din sysselsättning på. Du kan välja mellan de privata verksamheter som kommunen godkänt och kommunens egna verksamheter. I början kommer det inte finnas så många verksamheten att välja på. Allt eftersom nya verksamheter blir godkända kommer din valfrihet att öka.

 

Sidan uppdaterad den 22 juni 2016