Hjälpmedel:

Lättare att lämna synpunkter på socialtjänsten

Socialtjänsten i Vallentuna vill ge en god service och hålla hög kvalitet på det arbete vi utför. Därför har vi förbättrat möjligheten så du kan lämna synpunkter via ett webbformulär.

Vi arbetar för att bli bättre på uppföljning och dokumentation av synpunkter som kommer från verksamheten. Det är viktigt att du lämnar dina synpunkter. Det spelar ingen roll om det gäller klagomål, förslag, önskemål eller beröm.  Vi kan på det här sättet utveckla och förbättra vår verksamhet ännu mer.

Lämna synpunkter direkt på webben

Genom att lämna synpunkter via webbformulär kan vi snabbt vidareförmedla ärendet till berörd chef. Därefter kan vi påbörja hanteringen av ärendet. Även du som är medarbetare i kommunen är välkommen att lämna synpunkter.

Lämna synpunkter och klagomål på socialtjänsten

Sidan uppdaterad den 28 september 2015