Hjälpmedel:

Lättare och snabbare att ansöka om färdtjänst

Du som har stora svårigheter att färdas med buss, tunnelbana och pendeltåg har rätt till färdtjänst inom Stockholms läns område. Socialförvaltningen i Vallentuna vill hålla god service till invånarna och har därför förbättrat möjligheten att ansöka genom en e-tjänst på webben.

I arbetet med att utveckla utbudet av digitala tjänster har Vallentuna kommun tagit fram en möjlighet att ansöka om färdtjänst direkt på webben. På det här sättet kan du få din ansökan beviljad snabbare.

Vallentuna kommuns färdtjänsthandläggare utreder behovet, men beslut fattas av färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Färdtjänsttillståndet kan användas inom hela Stockholms län.

Sidan granskad den 25 november 2015