Hjälpmedel:

Med anledning av SVT:s inslag ikväll

Med anledning av SVT:s inslag ikväll vill vi göra ett förtydligande. Bemanning och rutiner efterföljs under sommaren på samma sätt som under resten av året. Vi har ett regelverk i Vallentuna kommun att patienter inte ska ligga tills sängs längre än 11 timmar, om inte annat beslutats i särskild ordning. Så vitt vi vet har patienten i inslaget inte framfört någon kritik eller synpunkter kring detta tidigare. Vi kommer självklart att föra dialog med berörd person och lösa detta på bästa sätt. 

Sidan uppdaterad den 29 juli 2018