Hjälpmedel:

Nu startar en ny omgång av hälsoprojektet för seniorer

I höstas startades ett nytt hälsoprojekt för Vallentunas seniorer som blev mycket uppskattat. Därför väljer vi nu att satsa på en ny omgång med start i mars. Hälsoprojektet är ett samarbete mellan Sports Club Vallentuna och socialförvaltningen i Vallentuna kommun. Syftet med samarbetet är att stärka hälsan hos kommunens seniorer. Detta för att bidra till en bättre fysisk och social hälsa hos personer över 70 år.

Sveriges befolkning blir allt äldre vilket medför höga krav på god livskvalitet långt upp i åldrarna. Genom hälsoprojektet vill kommunen tillsammans med Sports Club stärka seniorer till ett friskare, aktivt och mer självständigt liv.

Tanken är att få Vallentunas äldre att hitta motivation till att komma igång med träning och på så sätt stärka den fysiska hälsan. Samtidigt skapar gruppgemenskap motivation och välbefinnande hos deltagarna som stärker den sociala tillhörigheten.

Projektet ska genomföras enligt GIH-modellen som har utarbetats av Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Under totalt 10 veckor ska ett antal frivilliga seniorer träna 2 gånger i veckan. Under projektets gång får deltagarna göra ett antal tester för att mäta uppnådd effekt vilket sedan redovisas till kommunen i augusti 2018. Max 24 personer kan delta i projektet.

Fakta om hälsoprojektet:

  • Vecka 10-11: urval av deltagare. Personen ska vara över 70 år och mantalsskriven i Vallentuna kommun.
  • Vecka12-13: projektstart med ett antal tester.
  • Vecka 14-23: träningsperiod 10 veckor
  • Vecka 24-25: avslutande tester
  • Resultatredovisning: augusti 2018
  • Pris: 500kr/deltagare (Vallentuna kommun och Sports Club Vallentuna står för resterande omkostnader)

Vill du vara med?

Vill du eller någon du känner delta i projektet eller är nyfiken på att veta mer? Kontakta Mikaela Lundkvist på Sports Club Vallentuna. Anmäl dig senast den 11/3 2018.

Har du övriga frågor om projektet går det bra att kontakta Ann Brundin, verksamhetschef och kontaktperson för socialförvaltningen, Vallentuna kommun.

Sidan uppdaterad den 22 februari 2018