Hjälpmedel:

Nu startar skilda världar-grupper för barn 7-12 år

Man brukar säga att det är föräldrarna som skiljer sig, inte barnen. Men, barnen går igenom sin egen skilsmässa. I en skilda världar–grupp får barnen ett alldeles eget utrymme, där de tillsammans med andra barn(som också har skilda föräldrar) kan dela tankar, känslor och upplevelser.

Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla och vi träffas mellan 8-10 gånger. Grupperna passar barn mellan 7-12 år (åldersindelat) där föräldrarna är skilda. Genom lek, fika, pyssel och samtal får barnen dela erfarenheter, samtidigt som de får hjälp att hitta nya vägar i en förändrad livssituation. Verksamheten arbetar med BRIS-materialet "Mina föräldrar är skilda".

För att barnet ska kunna delta i skilda världar-gruppen behövs båda vårdnadshavarnas godkännande. Innan första gruppträffen vill vi träffa varje barn enskilt tillsammans med en eller båda föräldrar/vårdnadshavare. Grupperna startar i mars.

Välkomna att kontakta oss gruppledare för en intresseanmälan eller för ytterligare information. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan. Vi ses i Öppenvårdens lokaler på Fabriksvägen 5b i Vallentuna!

Sidan uppdaterad den 10 februari 2017