Hjälpmedel:

Nu startar våra skilda världar-grupper för barn 7-12 år

Man brukar säga att det är föräldrarna som skiljer sig, inte barnen... men, barnen går igenom sin egen skilsmässa.

I en skilda världar–grupp får barnen ett alldeles eget utrymme för att tillsammans med andra barn (som också har skilda föräldrar) dela tankar, känslor och upplevelser.

Syftet med grupperna är att stärka barnens självkänsla. Grupperna innebär tio träffar för barnen som är mellan 7-12 år (åldersindelat) - med den gemensamheten att deras föräldrar är skilda. Genom lek, fika, pyssel och samtal får barnen dela erfarenheter och får hjälp att hitta nya vägar i en förändrad livssituation. Verksamheten arbetar med BRIS-materialet "Mina föräldrar är skilda".

Båda vårdnadshavarnas godkännande behövs för att barnet ska kunna delta i skilda världar-gruppen och innan första gruppträffen vill vi träffa varje barn enskilt tillsammans med en eller båda föräldrar/vårdnadshavare.

Vi ses i Öppenvårdens lokaler på Fabriksvägen 5b i Vallentuna. Grupp kommer hållas en gång per termin med tio träffar uppdelat på en träff i veckan, med uppehåll för aktuella lov.

Välkomna att kontakta oss gruppledare för intresseanmälan och ytterligare information, se kontaktuppgifter till höger på sidan.

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2016