Hjälpmedel:

Ny hälso- och sjukvårdsorganisation i kommunen

Den 1 september 2015 startade Vallentuna kommuns nya Hälso -och sjukvårdsorganisation. Det är en egen verksamhet med en verksamhetschef för all legitimerad personal inom kommunen. Inom organisationen arbetar i dag 12 sjuksköterskor, 2 arbetsterapeuter och 2 sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen utför hälso-och sjukvård

  • inom kommunens båda äldreboenden, Korallen och Väsbygården
  • på 12 LSS boenden samt
  • på 6 dagliga verksamheter, både de som bedrivs i kommunens egen regi samt hos privata utförare.

Det finns sjuksköterskor på plats alla dagar dagtid. Övrig tid sköter ett jourföretag sjuksköterskebemanningen. Jourföretaget avslutas i februari nästa år och i stället kommer hälso- och sjukvårdsorganisationen i kommunen ha nattsjuksköterskor i egen verksamhet.

Den 1 oktober övertog kommunen hälso- och sjukvårdsinsatserna för LSS boendena upp till sjuksköterskenivå från landstingen. På läkarnivå är det fortfarande landstinget och vårdcentralerna som har ansvaret.

- Övertagandet och uppstarten har fungerat bra och vi har möts av odelade positiva reaktioner från medarbetare och brukare, säger Ulrika Westling Lewenhaupt, verksamhetsschef på socialförvaltningen. Att slå ihop all legitimerad personal under samma tak ger tack vare den samlade kompetensen en flexibilitet i organisationen och har upplevts som positivt av medarbetare, personal och boende.

Sidan uppdaterad den 8 december 2015