Hjälpmedel:

Nya anhörigambassadörer i Vallentuna

Den 20 april avslutade socialförvaltningen en fyra dagars utbildning av 17 nya anhörigambassadörer. Utbildningen erbjuds en gång per år. I år deltog personal från Korallen, Väsbygården, Augustendal, Vårdbo, korttidsboendet Magnolian, Östanbo, Äldreenheten och Mörbygården.

Enligt socialtjänstlagen så ska all personal inom socialtjänsten ha ett anhörigperspektiv. Vallentuna kommun erbjuder utbildningen till socialförvaltningens verksamheter samt privata utförare som har avtal med kommunen.

Kontakta kommunens anhörigkonsulent om du vill veta mer om utbildningen eller våra ambassadörer.

Sidan uppdaterad den 24 april 2018