Hjälpmedel:

Nya anhörigambassadörer

Den 21 maj 2015 avslutade socialförvaltningen en fem dagars utbildning av nya anhörigambassadörer. Utbildningen erbjuds en gång per år. I år deltog personal från Korallen, Väsbygården, Uthamra gruppbostad samt hemtjänsten, såväl den kommunala som privata.

– I allt arbete som sker så ska vi alltid ha med ett anhörigperspektiv. På utbildningen så är just mötet med en anhörig som berättar om sina egna erfarenheter ett av de mest givande, säger Marie Winbo, anhörigkonsulent i Vallentuna kommun.

Enligt socialtjänstlagen om anhörigstöd så ska all personal inom socialförvaltningens verksamheter kunna ge anhöriga stöd. Vallentuna kommun erbjuder utbildningen till socialförvaltningens verksamheter samt privata utförare som har avtal med kommunen.

Sidan granskad den 26 maj 2015