Hjälpmedel:

Nytt hälsoprojekt ska stärka Vallentunas seniorer

I höst startar ett nytt samarbete mellan Sports Club Vallentuna och socialförvaltningen i Vallentuna kommun. Syftet med samarbetet är att stärka hälsan hos kommunens seniorer. Detta för att bidra till en bättre fysisk och social hälsa hos personer över 70 år.

Sveriges befolkning blir allt äldre vilket medför höga krav på god livskvalitet långt upp i åldrarna. Genom hälsoprojektet vill kommunen tillsammans med Sports Club stärka seniorer till ett friskare, aktivt och mer självständigt liv.

Tanken är att få Vallentunas äldre att hitta motivation till att komma igång med träning och på så sätt stärka den fysiska hälsan. Samtidigt skapar gruppgemenskap motivation och välbefinnande hos deltagarna som stärker den sociala tillhörigheten.

Projektet ska genomföras enligt GIH-modellen som har utarbetats av Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Under totalt 10 veckor ska ett antal frivilliga seniorer träna två gånger i veckan. Under projektets gång får deltagarna göra ett antal tester för att mäta uppnådd effekt, vilket sedan redovisas till kommunen i januari 2018. Max 24 personer kan delta i projektet.

Information om hälsoprojektet:

Vecka 37-38: urval av deltagare. Personen ska vara över 70 år och mantalsskriven i Vallentuna kommun.

Vecka 38-39: projektstart med ett antal tester.

Vecka 40-49: träningsperiod 10 veckor

Vecka 50-51: avslutande tester

Resultatredovisning: januari 2018

Pris: 500kr/deltagare (Vallentuna kommun och Sports Club Vallentuna står för resterande omkostnader)

Vill du vara med?

Vill du delta i projektet eller är nyfiken på att veta mer? Kontakta Mikaela Lundkvist på Sports Club Vallentuna, kontaktuppgifter finns till höger. Anmäl dig senast den 6/9 2017.

Har du övriga frågor om projektet går det bra att kontakta Ann Brundin, verksamhetschef inom socialförvaltningen, du hittar kontaktuppgifter till höger.

Sidan uppdaterad den 22 augusti 2017