Hjälpmedel:

Överenskommelse om ensamkommande flyktingbarn

Kommunfullmäktige har beslutat att Vallentunas överenskommelse med Migrationsverket för mottagande av ensamkommande flyktingbarn ska revideras. Då kan kommunen få bättre möjlighet att planera och förbereda den här typen av verksamhet.

Antalet ensamkommande flyktingbarn som kommer till Sverige har ökat de senaste åren. Migrationsverkets prognoser visar att ökningen även kommer att fortsätta.

Den första januari 2014 ändrades lagen om mottagande av asylsökande och gav Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn. Syftet är att alla kommuner i landet ska ta emot ensamkommande flyktingbarn, någon möjlighet att överklaga Migrationsverkets beslut finns inte.

- Kommunen har det yttersta ansvaret för att vuxna, barn och ungdomar i Vallentuna får det stöd och den hjälp som de behöver. Det gäller självklart även ensamkommande flyktingbarn. Men för att vi ska kunna göra det här på bästa möjliga sätt måste vi ha möjlighet att planera verksamheten. Den nya överenskommelsen innebär framförallt att vi kan börja planering och förberedelser i verksamheten redan nu, säger Örjan Lid.

Sidan uppdaterad den 19 december 2014