Hjälpmedel:

Socialförvaltningen och framtiden

DN har publicerat en kritisk artikel kring socialtjänsten i Vallentuna. Det råder inget tvivel om att vi haft och har stora utmaningar. I artikeln hänvisas det till kritiken från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) liksom kritiken från AMV (Arbetsmiljöverket). Till detta kommer problemen med den ekonomiska uppföljningen och den interna granskning som skett. Ett omfattande utvecklingsarbete pågår i syfte att skapa en socialtjänst som ligger i framkant och som ger människor i svåra situationer trygghet och stöd.

Kritik är nyttigt och ska användas för att utveckla verksamheten, vilket nu sker i stor omfattning. Men utvecklingsarbete är inget som är nytt för oss på socialförvaltningen. Under föregående år tog vi fasta på de brister som arbetsmiljöverket belyste och genom ett intensivt arbete kan vi nu konstatera att vi lyckats åtgärda samtliga punkter. Samtidigt har vi rekryterat många duktiga och kompetenta medarbetare och därigenom minimerat vårt behov av dyra konsulter. Vi har dessutom uppmärksammat ytterligare förbättringsområden som prioriteras och bearbetas så att vår socialtjänst kan använda sina resurser på bästa möjliga sätt.

-Våra medarbetare gör ett viktigt och bra arbete varje dag. Men samtidigt måste vi lyssna och ha modet att känna igen oss i kritiken som ges för att därefter lägga vår kraft på att åtgärda bristerna. Jag har stor tilltro till alla medarbetare på socialförvaltningen samt vad de kan åstadkomma enskilt och tillsammans, men jag har också höga förväntningar på oss alla. Med andra ord är det viktigt att vi alla använder kritiken som ett redskap för att skapa en socialtjänst med ordning, reda och invånarnas bästa i fokus.

David Gyllenstråle, Tf. socialchef

Sidan uppdaterad den 23 mars 2018