Hjälpmedel:

Studiecirkel

När jag inte längre är med – förberedelser och funderingar inför framtiden

Nu startar en studiecirkel för dig som har ett vuxet barn med funktionsnedsättning. Vi träffas 10 gånger och talar om bland annat:

• Levnadsberättelse – vad tycker du är viktigt för andra att veta om ditt vuxna barns liv?

• Stöd från samhället – vi ägnar ett särskilt tillfälle åt God man

• Familjejuridik – vi pratar bland annat om arv och testamente

• Nätverk och relationer – vilka kontakter finns runt din dotter/son?

• Kommunikation och förhållningssätt – hur hittar du bästa sättet att kommunicera och samarbeta med personal, god man eller andra?

Så anmäler du dig

Kursledare: Birgitta Nedin

Datum: onsdagar med start 1 mars, kl. 18.30–20.45

Plats: Träffpunkten, Allévägen 10

Anmälan: senast 23 februari till marie.winbo@vallentuna.se

eller ring 08–587 854 31.

Utbildningen genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och Bräcke diakoni.

Sidan uppdaterad den 20 februari 2017