Hjälpmedel:

Välj att sluta - Fokus på våldsutövare i ny satsning mot våld i nära relationer

Länsstyrelsen i Stockholm, tillsammans med andra aktörer, satsar nu på att få de som brukar våld att självmant söka hjälp för att förändra sitt beteende, med initiativet Välj att sluta.

Bara 3,9 procent av våldet i nära relationer anmäls till polisen, och av de fall som anmäls är det få som leder till åtal och fällande dom. Varje år estimerar man att svenska staten lägger cirka 13 miljarder kronor på att motarbeta mäns våld mot kvinnor, men trots detta är våldet ett fortsatt stort problem.

För att åstadkomma en långsiktig förändring krävs att de som utövar våldet slutar. Därför satsar nu Länsstyrelsen i Stockholm, tillsammans med andra aktörer, på att få de som brukar våld att självmant söka hjälp för att förändra sitt beteende, med initiativet Välj att sluta.

Med den nya satsningen Välj att sluta vill Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer i samverkansplattformen Operation Kvinnofrid rikta sig åt våldsutövarna. Välj att sluta har till syfte att informera personer som utövar våld mot sin partner, men som aldrig hamnar i rättssystemet, att det går att ändra ett våldsamt beteende och att det finns hjälp och stöd att få för att göra det.

Vallentuna kommun erbjuder stöd och behandling till personer som har ett vålds- och aggressionsproblem eller blir utsatt för våld i en nära relation genom samarbetet med ATV Täby.

På webbplatsen valjattsluta.se finns mer information om var man kan vända sig för att få hjälp att ändra ett våldsamt beteende.

Sidan uppdaterad den 25 januari 2018