Hjälpmedel:

Vallentuna har fått 18 nya anhörigambassadörer

 

Den 16 maj fick Vallentuna kommun 18 nya anhörigambassadörer i samband med en utbildning som avslutades. Detta är en viktig del i kommunens arbete med att utbilda personal inom anhörigperspektivet.

Marie Winbo, anhörigkonsulent, vägledde deltagarna genom utbildningen där de bland annat fick lära sig hur man håller anhörigsamtal, anhörigföreläsningar till att fördjupa sig i aktuell lagstiftning, historik och identifiera fortsatta utvecklingsbehov inom den egna arbetsplatsen.

– Anhörigambassadörerna har en otroligt viktig uppgift i ge stöd och vägledning till den som är anhörig och till personal som möter anhöriga. Att vara anhörig kan handla om att hjälpa och stötta åldrade föräldrar, en vän eller familjemedlem som blivit sjuk eller som har en funktionsnedsättning, säger Marie Winbo, anhörigkonsult på Träffpunkten i Vallentuna.

Enligt socialtjänstlagen om anhörigstöd ska all personal inom socialförvaltningens verksamheter kunna ge anhöriga stöd. Vallentuna kommun erbjuder därför utbildningen till socialförvaltningens verksamheter samt privata utförare som har avtal med kommunen. Utbildningen anordnas en gång per år.

Sidan uppdaterad den 22 maj 2017