Hjälpmedel:

Vallentuna kommun inför kundval inom daglig verksamhet enligt LSS

Vallentuna kommun inför kundval inom daglig verksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Sedan tidigare finns kundval inom hemtjänsten. Syftet med kundvalet är att öka kundens möjlighet att själv kunna välja vem som ska utföra den insats som kunden har rätt till.

Daglig verksamhet är en insats som kan beviljas till personer som tillhör personkrets 1 och 2 enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den som bedriver eller önskar bedriva daglig verksamhet kan nu ansöka om att bli godkänd som utförare.

Kommunen kommer att teckna avtal löpande med de utförare som uppfyller kommunens krav. Första möjliga avtalsstart är 1 maj 2016.

- Vi hoppas att införande av valfrihet inom daglig verksamhet ger ett ökat inflytande över den egna situationen, säger Ylva Klinghoffer, utredare på Socialförvaltningen.

Sidan uppdaterad den 23 mars 2016