Hjälpmedel:

Vallentuna kommun säger upp avtalet med Fridhemmet

Vallentuna kommun har idag, den 27 februari, valt att avbryta sitt avtal med Fridhemmet i Brottby, ett boende för ensamkommande barn. Avtalet kommer att avslutas under juni månad.

Avtalet sägs upp eftersom kommunen ser allvarliga brister i verksamheten. Kommunen har ställt krav på att verksamheten måste ha ett tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg), något som boendet inte har ordnat. Därför kan vi inte längre ansvara för verksamheten.

Under dagen har flertalet möten ägt rum med ungdomarna, boendet, skolan, gode man och civilsamhället. Det finns individuella planeringar för samtliga ungdomar som idag bor på boendet.

Sidan uppdaterad den 27 februari 2017