Hjälpmedel:

Vill du bli kontaktperson?

En kontaktperson kan ge det stöd i vardagen som barnet eller ungdomen saknar i sitt naturliga nätverk. Detta stöd är en frivillig insats och är ett bistånd som föräldern efter en utredning kan beviljas sitt barn eller tonåring.

Att vara kontaktperson innebär att man träffar ett barn eller en ungdom regelbundet, vanligen 1 gång/vecka samt har telefonkontakt. Kontaktpersonen ska fungera som en vuxen förebild och uppdragen kan innehålla allt från att göra olika aktiviteter till att vara ett stöd och en samtalskontakt. Många ungdomar saknar vanliga vuxenkontakter utanför sin egen familj.

  • En kontaktperson kan även vara ett stöd för barn och ungdomar när de ska träffa en förälder som de inte bor hos i vardagen. 
  • En kontaktperson kan också beviljas inom LSS och kan då innebära att man träffar en annan vuxen ett antal timmar varje månad för att bryta social isolering, delta i aktiviteter och vara ett stöd/en medmänniska.

Det viktigaste för att bli kontaktperson är att man har tid och engagemang för ett barn, en ungdom eller en vuxen.

Vem kan bli kontaktperson?

Du behöver inte ha en särskild utbildning eller erfarenhet av socialt arbete. Vi söker vanliga trygga personer med stabil livssituation och som har tid och engagemang. Du ska vara myndig men i övrigt söker vi personer i alla åldrar. Vi utreder alla som vill bli kontaktperson genom intervju, kontroll av polis- och socialregister samt genom referenssamtal.

  • Är du intresserad av att veta mer eller eventuellt bli kontaktperson? Kontakta socialförvaltningens familjehemssekreterare.
  • Vill du som förälder veta mer om insatsen? Kontakta barn- och ungdomsgruppens mottagningssekreterare.

Sidan granskad den 1 april 2015