Hjälpmedel:

Vill du snabbt veta var den bästa maten för äldre finns?

Nu är den nya jämförtjänsten för äldreboenden i Vallentuna kommun tillgänglig. Här kan besökare få en bild av de olika äldreboenden som finns i kommunen och vad de äldre tycker om sitt boende.

På jämförelsetjänsten kan besökaren sortera kommunens verksamheter med hjälp av de svar som de äldre lämnat i undersökningen "Vad tycker de äldre". Enheterna kan till exempel sorteras så man snabbt ser var maten smakar bäst eller var inomhusmiljön är mest trivsam.

I dag kan man önska ett visst äldreboende, vilket tillgodoses till största mån. Ibland kan ett akut behov av boende behöva lösas, då är det platstillgången som styr. Men trots detta finns det ett värde i att få en uppfattning hur de olika verksamheterna uppfattas av de äldre. Inte minst för verksamheterna själva som använder detta i sitt förbättringsarbete.

Vad tycker de äldre

Undersökningen "Vad tycker de äldre" är en rikstäckande enkät som genomförs bland äldre på boenden i hela landet. De kan handla om var man tycker måltidsmiljön är bäst eller var man tycker sig få det bästa bemötandet, totalt besvarades enkäten av över 40 000 äldre personer i hela landet. I Vallentuna besvarades den av ca 8o äldre.

I jämförelsetjänsten finns också uppgifter om hur maten tillagas, vilka språkkunskaper som finns i personalgrupperna och kontaktuppgifter till varje verksamhet.

Jämförelsetjänst för hemtjänst

Sedan tidigare finns en liknande jämförelsetjänst för hemtjänstverksamheterna.

Sidan uppdaterad den 2 december 2015