Hjälpmedel:

Sjukvård och tandvård

Kommunen kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast till personer som bor på äldreboende, LSS-boende eller tillhör daglig verksamhet.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

Hälso- och sjukvårdsorganisationen utför hälso-och sjukvård inom kommunens båda äldreboenden, Korallen och Väsbygården. De utför även hälso- och sjukvård på de 7 LSS-boenden och 2 dagliga verksamheter som bedrivs i kommunens egen regi.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar sjukvård och omvårdnad upp till och med sjuksköterskenivå och inkluderar sjukgymnast och arbetsterapeut.

För läkarinsatser ansvarar landstinget och för varje särskilt boende finns en utsedd läkarorganisation. Läkaren kommer minst en gång i veckan på planerat besök och finns tillgänglig per telefon dagtid alla vardagar. Kvällar, nätter och helger finns jourläkare tillgänglig för telefonkontakt och jourbesök. Önskas möte med patientansvarig läkare kan det bokas via sjuksköterskan.

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen ska alla vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår och vad verksamheten har gjort för att identifiera, analysera och så långt som möjligt minska risker i vården. Det ska också framgå hur – och när – man ska fullfölja de åtgärder som man inte kunnat göra omedelbart.

Sidan granskad den 4 juni 2017