Hjälpmedel:

Hälso- och sjukvårdsorganisation i kommunen

Vallentuna kommuns Hälso- och sjukvårdsorganisation är en egen verksamhet med legitimerad personal inom kommunen. Inom organisationen arbetar i dag enhetschefer, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen ansvarar för basal hälso-och sjukvård

  • inom kommunens båda äldreboenden, Korallen och Väsbygården  
  • på 7 LSS-boenden i kommunens egen regi och hos privata utförare.
  • på 2 dagliga verksamheter, både de i kommunens egen regi och hos privata utförare.

Basal hälso-och sjukvård innebär ansvar för sjukvård upp till sjuksköterskenivå, inkl. rehabilitering och utprovning av hjälpmedel.

Dagtid finns omvårdnadsansvariga sjuksköterskor i tjänst. Nattetid har vi eget team med nattsjuksköterskor som bemannar.

På läkarnivå är det på Särskilt boende för äldre läkarverksamheten Legevisitten som har ansvaret.
För LSS patienterna är det fortfarande respektive husläkare på vårdcentralerna, Landstinget som har ansvaret.

Så här når du våra sjuksköterskor

Vardagar kl. 07.00-16.00 tfn: 08-587 857 31

All övrig tid nås sjuksköterska via personal på boendet.

Sidan granskad den 3 april 2018