Hjälpmedel:

Rehabilitering

Kommunen har ansvar över habilitering, mobilisering och hjälpmedel för personer på särskilt boende för äldre och daglig verksamhet.

Sjukgymnast och arbetsterapeut finns tillgänglig dagtid. De ger stöd och hjälp för att funktioner och den dagliga livsföringen ska kunna upprätthållas (habilitering).

Sjukgymnast och arbetsterapeut ansvarar också för individuellt förskrivna hjälpmedel, som till exempel rollator eller toalettförhöjning.

För personer med funktionsnedsättning som bor i gruppbostad eller servicebostad samt daglig verksamhet ansvarar kommunen för mobilisering och hjälpmedel.

Sidan granskad den 1 november 2017