Hjälpmedel:

Tandvård

Vid stort och långvarigt behov av personlig omvårdnad erbjuder landstinget kostnadsfri munhälsobedömning en gång per år.

Om tillfrågad person önskar göra en munhälsobedömning utfärdas ett tandvårdsstödsintyg. Tandhygienist har möjlighet att utföra munhälsobedömning med mobil utrustning. Vid behov finns också möjlighet till fortsatt tandvård som då betalas av vårdtagaren själv upp till högkostnadsskyddet.

I landstingets erbjudande ingår även munvårdsutbildning och handledning i daglig munvård till omvårdnadspersonal i särskilda boendeformer inom kommunen.

Sidan granskad den 26 januari 2017