Hjälpmedel:

Trygg och säker

Vi har alla ett ansvar för att samhället ska vara tryggt och säkert. Kommuner, landsting och myndigheter har ett ansvar för sin egen verksamhet, i vardagen såväl som i kris. Det ansvaret har även privata företag. Därför är det viktigt och ofta helt avgörande med ett bra samarbete.

Den statliga myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i uppgift att utveckla och stödja samhället i att hantera olyckor och kriser. Länsstyrelsen samordnar krisberedskapen på regional nivå. Kommunen har det lokala ansvaret, vilket bland annat omfattar den kommunala räddningstjänsten genom Storstockholms brandförsvar.

För att samhället ska kunna fungera så bra som möjligt är det även viktigt att du själv tar ansvar för din egen trygghet och säkerhet.

Om du vill har du dessutom möjlighet att hjälpa andra i en kris genom att till exempel gå med i olika frivilligorganisationer som finns i Vallentuna.

En trygg utemiljö

Genom appen Tryggt och snyggt kan alla invånare och besökare enkelt felanmäla t ex trasig belysning på gator och gång- och cykelvägar eller andra kommunala brister som kan skapa otrygghet.

Sidan uppdaterad den 10 augusti 2017