Hjälpmedel:

Trygg och säker

Vallentuna kommun ska vara en trygg och säker kommun för människor och företag att bo, leva och växa i. Detta uppnås bland annat genom god samverkan kring trygghetssfrämjande och brottsförebyggande aktiviteter inom kommunens verksamheter, med myndigheter, invånare, näringsliv och andra externa organisationer.

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete samordnas, planeras och följs upp i forumet Tryggare Vallentuna.

Vill du veta mer om Vallentuna kommuns brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete kan du klicka dig vidare på flikarna till vänster.

Sidan granskad den 4 januari 2018