Hjälpmedel:

Lokalt brottsförebyggande råd

Det lokala brottsförebyggandet rådet utgörs av ledningsgruppen för Tryggare Vallentuna. Rådets syfte är att skapa en gemensam problembild och inriktning av arbetet för ökad trygghet och minskad brottslighet i Vallentuna.

Rådets uppgift är att inventera problem och resurser, initiera, stödja och samordna brottsförebyggande aktiviteter samt ansvara för och följa upp vidtagna åtgärder.

Lokala brottsförebyggande rådet består av:

Victor Kilén
Anna Holm
Emelie Hallin
Henrik Lennermark
Mojgan Alimadad
Henrik Thureson
Petri Peltonen
Henrik Kelfve
Stefan Dahlgren
Markus Gustavsson
Fredrik Sandell
Therese Eriksson

 

Kommundirektör
Samhällsbyggnadschef
Stabschef
Utbildningschef
Socialchef
Kulturchef
Fritidschef
Kommunikationschef
Kommunpolis, Lokalpolisområde Täby
Enhetschef, Storstockholms brandförsvarsförbund
Säkerhetssamordnare
Trygghets- och folkhälsosamordnare
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan granskad den 9 november 2016