Hjälpmedel:

Elda utomhus

Elda trädgårdsavfall, grilla eller göra upp eld kan innebära risker och olägenhet för andra.

När får man elda utomhus?

Inom detaljplanelagt bostadsområde eller annat område med samlad bebyggelse får trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar endast eldas följande datum: På våren mellan 30/4-3/5 och på hösten mellan 1/10-5/10, förutsatt att eldningsförbud inte råder.

Storstockholms brandförsvar ger aktuella svar på hur hög risk det är att elda för tillfället. Ta hänsyn till vindriktning och väderlek för att undvika olägenhet. Trädgårdsavfall kan även komposteras eller lämnas på någon av återvinningscentralerna Hagby eller Löt.

Undantag om eldning under annan tid av året kan, om det finns särskilda skäl, medges efter ansökan till kommunens miljöenhet.

Vidta åtgärder

Vid eldning utomhus är det viktigt att vidta åtgärder för att en brand inte ska uppstå. En trädgårdsslang eller några hinkar med vatten kan räcka. Lämna aldrig elden utan tillsyn. Tappar man kontrollen över elden ska du larma räddningstjänsten via 112.

Tips om du eldar utomhus

  • Se till att du har fungerande släckutrustning; slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor och liknande.
  • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något börjar gå fel.
  • Tappar du kontroll över elden, ring 112!
  • Elda minst tio meter från byggnader och sådant som kan komma till skada.
  • Vattna en skyddszon på två meter kring den yta som ska brännas.
  • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
  • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstationer.
  • Elda inte allt på en gång. Bränn lite i taget. Då blir strålningsvärmen inte så hög och spridningsrisken minskar. Det blir också mindre rök och elden är lättare att släcka.
  • För lantbruk där stora ytor ska brännas av krävs ett skyddsavstånd på 75 meter till byggnader.
  • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Vattendränk askhögen. Kontrollera platsen efter några timmar.

Sidan uppdaterad den 3 maj 2017