Hjälpmedel:

Försäkringar

Vallentuna kommun har ett försäkringsskydd som omfattar bland annat:

  • Egendomsförsäkring för kommunens fastigheter.
  • Ansvarsförsäkring om kommunen eller dess företrädare bedöms vara vållande till skada.
  • Motorfordonsförsäkring för kommunens bilar.
  • Tjänstereseförsäkring för kommunanställda vid tjänsteresa och för skolbarn vid skolresa.
  • Olycksfallsförsäkring
         - för skolbarn och förskolebarn under skoltid/verksamhetstider
         - för vissa andra grupper, bland annat vissa personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Mer information

För dig som vill läsa mer om kommunens försäkringar, se Mer information till höger.

För information om övriga försäkringar, kontakta säkerhetssamordnare Fredrik Sandell.

Sidan uppdaterad den 3 januari 2018