Hjälpmedel:

Samverkan mellan kommun och polis

En samverkansöverenskommelse tecknades mellan Vallentuna kommun och lokalpolisområde Täby för 2017-2018 som reglerar villkor och åtaganden för samverkan parterna emellan. Syftet med samverkan är att gemensamt utveckla och stärka det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet, med mål att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Som en del av samverkansöverenskommelse har Vallentuna kommun och polisen tillsammans ett medborgarlöfte. Medborgarlöftet är ett åtagande gentemot medborgarna och utgår ifrån gemensamt genomförda medborgar-, medarbetar- och samverkansdialoger samt analys av lokal brotts- och trygghetsstatistik för att ta fram en aktuell lägesbild.

Under 2018 ska polis och kommun göra följande,

  • Polisen ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad personal på utvalda platser på tidpunkter som upplevs otrygga i Vallentuna kommun.
  • Kommunen ska stödja invånare som vill verka inom grannsamverkan och nattvandring i Vallentuna kommun.
  • Kommunen ska verka för att öka användandet av appen Tryggt och Snyggt

För att läsa hela Medborgarlöftet 2018 se under rubriken Mer information.

Sidan uppdaterad den 5 januari 2018