Hjälpmedel:

Trygghetsundersökning i Vallentuna

I samarbete med Polismyndigheten genomför Vallentuna kommun varje år en Trygghetsundersökning. Detta för att du som invånare ska få möjlighet att komma in med synpunkter om hur Vallentuna kan bli en tryggare plats att bo på och vistas i.

Vallentuna kommun och Polisen har under flera år samarbetat för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Vallentuna. Bland annat arbetar man utifrån ett medborgarlöfte som båda parterna ska uppfylla, och där används Trygghetsundersökningen som ett viktigt underlag.

Varje år ses detta medborgarlöfte över och då är vi intresserade av att få in dina synpunkter. Genom att svara på enkätfrågorna i Trygghetsundersökningen är du med och bidrar till att göra Vallentuna till en tryggare plats. Dina svar ligger även till grund för hur samarbetet mellan Vallentuna kommun och Polisen fortsätter att utvecklas. 

Du som vill medverka

Här hittar du trygghetsundersökningen. Undersökningen för 2017 pågår fram till 31 oktober.

 Medborgarlöfte 2017

  • Polisen ska kontinuerligt genomföra rutinmässiga trygghetspatrulleringar med uniformerad personal på utvalda platser på tidpunkter som upplevs otrygga i Vallentuna kommun.
  • Kommunen kommer aktivt verka för att utöka den ideella nattvandringen på utvalda platser som upplevs otrygga enligt medborgardialogen.
  • Kommunen kommer under 2017 förbättra gatu- och vägbelysningen i kommunen.

Sidan uppdaterad den 7 september 2017