Hjälpmedel:

Tryggare Vallentuna

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete samordnas, planeras och följs upp i forumet Tryggare Vallentuna.

Tryggare Vallentuna är en samverkansplattform bestående av en ledningsgrupp och en nätverksgrupp. Ledningsgruppen, som även är kommunens lokala brottsförebyggande råd, formulerar målsättningar för det lokala trygghetsfrämjande arbetet i samverkan, samt planerar organisationsspecifika aktiviteter vilka genomförs och följs upp av respektive ansvarig förvaltning.

Nätverksgruppen Tryggare Vallentuna är mötes- och samordningsforum med representanter från alla kommunens förvaltningar, samt polis och räddningstjänst. Nätverksgruppen träffas veckovis med syfte att stimulera, stödja och samordna det trygghetsfrämjande arbetet.

Kommunstyrelsen har för 2018 fastställt en handlingsplan med ett antal fokusområden gällande kommunens brottsförebyggande och trygghetsfrämjandearbete med koppling till de folkhälsomål som Vallentuna kommun har antagit. Handlingsplanen inkluderar både aktiviteter inom situationell brottsprevention, vilket innebär metoder som ska förhindra möjligheten att begå brott genom att påverka själva miljön samt social brottsprevention, metoder som ska minska viljan hos människor att begå brott.

För att läsa Tryggare Vallentunas handlingsplan 2018 se under rubriken Mer information.

Sidan granskad den 5 januari 2018