Hjälpmedel:

  • Cykla på hösten

  • Roslagsbanan

  • Trafikplatsen nattetid

    Trafikplatsen nattetid Fotograf Johan Wiklund

Trafik och infrastruktur

Väl fungerande vägar och kollektivtrafik är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Här hittar du information om bland annat aktuella projekt, trafiksäkerhet, skötsel av vägar, kollektivtrafik, cykelvägar och parkeringsplatser.

Aktuellt

Lekplatsplanen antagen i kommunfullmäktige

2017-06-29

Planen innehåller strategier kring placering av nya lekplatser, riktlinjer för utformning, investerings-kostnader samt en åtgärdsplan för de befintliga lekplatserna.

Vi är cyklist. När blir du?

2017-09-07

Vi är cyklist heter cykelkampanjen som Vallentuna tillsammans med 19 andra kommuner i Stockholmsregionen genomför just nu. Delta i tävlingen om en elcykel och lämna ideéer på vad vi kan göra för att fler ska cykla.

Fler artiklar