Hjälpmedel:

Kollektivtrafik

Knutpunkten Vallentuna station samlar både busstrafik och Roslagsbanan. Här är det enkelt att byta mellan de olika transportsätten. 

Roslagsbanan trafikerar sträckan Stockholms östra - Ormsta - Lindholmen - Kårsta.

Inom Vallentuna centrum och till de mindre tätorterna Kårsta, Ekskogen och Karby/Brottby finns bussar med halvtimmestrafik. Busslinjerna på landsbygden är anpassade till skolans tider.

Busslinje 610 går till Danderyds sjukhus där du byter till tunnelbanans röda linje för vidare färd mot Stockholm.

Busslinje 524 ansluter i Upplands-Väsby till SL:s pendeltåg för möjlighet att pendla till Uppsala och Arlanda.

Andra busslinjer trafikerar också Vallentuna. Ta del av information om busslinjer, tidtabeller och annat på SL:s webbplats via länk till höger.

Roslagsbanans utbyggnad

SL arbetar med med dubbelspårsutbyggnaden av Roslagsbanan. Läs mer om projektet på sidan Roslagsbanans utbyggnad som finns i menyn till höger.

Skolskjutsar

Det finns mer information om skolskjutsar på sidan Skolskjuts.

Sidan granskad den 1 juni 2017