Hjälpmedel:

Renhållning och snöröjning

Vallentuna kommun och Trafikverket samt en del vägföreningar är väghållare för vägnätet i Vallentuna. Kommunen ansvarar för de flesta vägarna inom Vallentuna och Lindholmens tätorter.

Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna:

18, 264, 268, 280, 884, 921, 922, 926, 929, 950, 951, 955, 956, 957, 958, 959, 968, 969, 970, 972, 973, 975, 976, 977, 978, 979, 980.

Karta över statliga vägnätet i Vallentuna

Klicka på kartan för högre upplösning.

Statliga vägar i Vallentuna

Sidan granskad den 9 januari 2017