Hjälpmedel:

Felanmälan utemiljöer - för ett trevligare Vallentuna

Vallentuna ska vara en trevlig och trygg kommun att bo och vistas i. Därför finns en webbtjänst och en app där du enkelt kan anmäla fel i våra utemiljöer.

Genom webbformuläret för felanmälan av utemiljöer kan du lätt anmäla kommunala funktioner som brister och på det sättet bidra till att förbättra närmiljön. Det kan till exempel gälla klotter, nedskräpning eller fulla papperskorgar, trasig belysning på gator och gång- och cykelvägar, hål i asfalten, skador i parker och så vidare.

Så här felanmäler du

Använd webbformuläret för felanmälan av utemiljöer eller installera mobil-appen Vallentuna kommun felanmälan. 

  1. Välj kategorin i rull-menyn
  2. Beskriv bristen/felet så tydligt du kan i formuläret
  3. Ange i kartbilden var i Vallentuna bristen/felet finns
  4. Ange dina kontaktuppgifter om du vill få återkoppling från oss

Vad händer sen?

Efter en felanmälan kopplas ärendet till rätt handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningen som undersöker vad som ska åtgärdas och genomför åtgärden. Om du som anmäler felet anger kontaktuppgifter och att du önskar information om ärendet får du återkoppling när åtgärden har genomförts.

Hjälp oss att bli bättre

Har du förslag till hur vi kan utveckla webbtjänsten? Kontakta oss gärna via kontaktuppgifterna i högermenyn.

Sidan granskad den 12 december 2017