Hjälpmedel:

Torg och allmänna platser

På torg och allmänna platser gäller kommunens lokala ordningsföreskrifter.

Med offentlig plats avses:

 • allmänna vägar och gator
 • vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål
 • andra landområden och utrymmen inomhus som används för allmän trafik.

Följande områden jämställs med offentlig plats:

 • idrottsplatser
 • lekplatser
 • badplatser
 • campingplatser
 • begravningsplatser
 • kyrkogårdar
 • skolgårdar
 • perronger och andra järnvägsområden
 • dels också inom tätbebyggelse belägen kvartersmark som är upplåten för allmänheten.

Sidan granskad den 1 september 2015