Hjälpmedel:

Cykling och cykelvägar

Att cykla är bra på många sätt. I jämförelse med andra transportmedel är cykeln ofta både billigare, snabbare och renare för miljön. Samtidigt får den som cyklar motion och bättre hälsa.

Gång - och cykelvägar

Det finns en webbkarta över centrala Vallentunas cykelvägar, se länk till höger.

Gång- och cykelvägar finns också markerade i Vallentunas besökskarta. Besökskartan kan du hämta i kommunhusets reception eller i Vallentuna Kulturhus. Du kan också ladda hem besökskartan som pdf, se länk till höger.

Regionala cykelstråk där du kan planera din cykelresa inom hela Stockholms län hittar du också via länken i högermenyn.

Cykelparkeringar

Cykelbås för pendlare

Vid Vallentuna station finns det möjlighet att hyra ett cykelbås. Båsen är avsedda för pendlare och får endast innehålla cykel med tillhörande utrustning. Det finns plats för 24 cyklar i separata små utrymmen med låsbara dörrar. Den som undertecknar kontraktet måste ha fyllt 18 år. Cykel med korg fram eller barnsits bak går inte in i båsen.

Det är Pendula som du tecknar kontrakt med, se länk till Pendulas webbplats till höger.

Mer information om hur du hyr ett cykelbås hittar du till höger genom att klicka på länken Cykelbås - regler, villkor, anmälan.

Nya cykelparkeringar

Under sommaren 2017 har 65 nya cykelparkeringsplatser färdigställts. Dessa finns vid:

  • Ormsta station, västra sidan, 40 nya platser
  • Lindholmens station, vid bussvändslingan, 10 nya platser
  • Lindholmens station, bakom stationshuset, 15 nya platser

Under september 2017 kommer 16 nya platser färdigställas vid Kragstalunds station, nordöstra sidan (mot Tallåsvägen). Dessa platser kommer att vara under tak.

Cykelpumpar

En cykelpump finns Ormsta station, västra sidan. Under september 2017 kommer även en cykelpump att placeras vid Kragstalunds station vid nya cykelparkeringen.

Nya och planerade förbättringar för cyklister

Asfaltering av cykelväg mot Olhamra

Cykelvägen som löper parallellt med Angarnsvägen har nu asfalterats hela vägen fram till infarten till Olhamra.

Ny cykelbana längs Teknikvägen

En ny cykelbana byggs under hösten 2017 längs Teknikvägens norra sida, från gångtunneln väster om Ekebyskolan fram till Mörbygården.

Ny cykelväg mellan Uthamra och Tingvalla

En ny belyst cykelväg mellan Uthamra (Hasseluddsvägen) och Tingvalla (Skvadronvägen) är under projektering. Beslut om att genomföra denna väntas under hösten 2017.

Förbättrad skyltning för cyklister

Cykelvägen mellan Karby och Brottby har fått vägvisning under sommaren 2017. Under hösten 2017 planeras vägvisningsskyltar för cyklister att komma upp i stråken Vallentuna Centrum – Lindholmen samt Vallentuna Centrum – Gustavslund.

Nya cykelbommar

På den nya cykelvägen i södra delen av Haga 3 har fem nya cykelbommar satts upp för att förhindra biltrafik på cykelvägen.

Cykelplan

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog under åren 2013-2015 fram en cykelplan för Vallentuna. I cykelplanen finns förslag till många förbättringar, till exempel nya cykelvägar, fler cykelparkeringar, borttagande av hinder och ny belysning. Du hittar cykelplanen som pdf i högermenyn.

Sidan uppdaterad den 25 april 2016