Hjälpmedel:

Parkering

Det kostar inget att parkera på kommunens gator, men det är viktigt att följa informationen på trafikskyltarna.

Finns det inga skyltar är parkering tillåten högst 24 timmar inom tättbebyggt område och högst sju dygn i följd utanför tättbebyggt område. Du kan läsa om vad som gäller i Vallentuna under menyn Parkeringsregler till vänster.

I Vallentuna finns ett flertal infartsparkeringar. Du hittar mer information om dem under menyn Infartsparkeringar till vänster.

Du kan se en karta över p-platser i Vallentuna centrum under mer information till höger.

Sidan granskad den 4 september 2015