Hjälpmedel:

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Ett tillstånd får endast utfärdas till en rörelsehindrad person som har ett bestående funktionshinder som innebär att han eller hon har mycket stora gångsvårigheter.

I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera fordonet enligt vanliga regler.

Vem kan få parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

  • En person som är gravt funktionshindrad med utpräglade gångsvårigheter och kör bil själv, det vill säga har svårigheter att förflytta sig till och från fordonet inom ett rimligt gångavstånd från parkeringsplatsen kan beviljas parkeringstillstånd.
  • En rörelsehindrad person som inte kör bil själv får parkeringstillstånd endast i undantagsfall, det vill säga om han eller hon har särskilda skäl. I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera fordonet enligt vanliga parkeringsregler.

Hur ansöker jag?

Ansökningsblankett och läkarintyg skickas eller lämnas till den kommun där du är folkbokförd. Fyll i blanketten direkt i datorn, skriv sedan ut blanketten på papper och underteckna den. Blanketten kan även beställas på tfn 08-587 850 00 eller via e-post till samhällsbyggnadsförvaltningen. Genomsnittlig handläggningstid är ca 2-3 veckor.

I blanketten ingår ett läkarintyg där det ska framgå hur stora gångsvårigheter den sökanden har. Söker du som passagerare ska det dessutom framgå vilka behov av hjälp du behöver utanför fordonet.

Tillståndet måste i de flesta fall hämtas av den sökande personligen för att identitet, foto och namnteckning ska kunna styrkas. Ansökan om parkeringstillstånd finns till höger.

Hur länge gäller det?

Det gäller under en viss tidsperiod beroende på gångsvårigheternas varaktighet, dock max fem år. När tillståndet ska förnyas behövs ett nytt utlåtande från läkare.

Mer information

De grundläggande reglerna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade och tillståndsgivningen regleras i Trafikförordningen (TRF 1998:1276), 13 kap 8§ respektive Vägverkets bestämmelser (VVFS 1999:176). Se länkar under Mer information till höger.

Sidan granskad den 9 december 2015