Hjälpmedel:

Trafikregler och säkerhet

Vår utgångspunkt när vi arbetar med trafiksäkerhet är nollvisionen. Den utgår från att allt ska göras för att förhindra att ingen ska skadas för livet eller dör på grund av trafiken. Nollvisionen accepterar att olyckor händer, men inte att de leder till allvarliga personskador.

Det innebär också att vi tillsammans har ansvar för säkerheten. Både de som utformar och de som använder vägar och gator.

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Vi utför regelbundet olika åtgärder för att trafiken ska bli säkrare i kommunen. Du kan läsa om dessa på sidan om gatuarbeten.

Tänk på detta i trafiken

  • Följ trafikreglerna – de är till för att skydda dig och dina medtrafikanter.
  • Har du egen tomt? Då är du skyldig att klippa ner grönska som skymmer sikten i vägkorsningar. Läs mer i vår broschyr, se länk till höger under Mer information.
  • Rapportera trafikfaror, exempelvis skymd sikt eller hål i vägen, till Vallentuna kommun. Ring på telefon 08-587 850 00 eller använd Tryggt och snyggt, vår webbtjänst och mobil-app för felanmälan.
  • Använd reflex, du syns sämre i mörker än du tror.
  • Kör aldrig drogpåverkad eller onykter.

Sidan granskad den 13 april 2017