Hjälpmedel:

Biblioteken i Karby, Kårsta och Lindholmen

I Vallentuna finns tre biblioteksfilialer. Dessa finns i Karby, Kårsta och Lindholmen.

Karby bibliotek

Biblioteket i Karby/Brottby är öppet samma tider som ICA i Brottby. Du kan hämta reservervationer och låna böcker i ICAs kassa. Du kan lämna beställningar i facket för meddelanden i bibliotekets bokinkast för återlämnade böcker. Bibliotekspersonal finns i biblioteket: måndag kl. 15-19, onsdag kl. 10-14 och torsdag kl. 17-19. 

Fråga bibliotekspersonal om du vill beställa böcker som inte finns i Karby. Förskolebarn och skolbarn är välkomna till sagostunder och biblioteksbesök i Karby. Föreningar kan informera om sin verksamhet eller göra en utställning. Ta kontakt med bibliotekspersonalen.

Du kan också nå oss per telefon: Karby bibliotek 08-587 853 58, Vallentuna bibliotek 08-587 853 50 eller e-post, se kontakt i menyn till höger. 

Kårsta bibliotek

Kårsta bibliotek är meröppet alla dagar kl. 7 – 22 för dig med bibliotekskort och personlig kod. Välkommen till något av biblioteken i Kårsta, Karby, Lindholmen eller Vallentuna för att registrera dig för tjänsten meröppet. Du ska vara 18 år eller äldre för att använda meröppet.

När biblioteket är meröppet:

  • kan du besöka biblioteket när det passar dig, alla dagar kl. 7-22
  • kan du låna och återlämna i automaten
  • kan du hämta dina reserverade böcker/medier
  • kan du använda dator, skriva ut och kopiera
  • kan du använda släktdatabasen Arkiv Digital
  • kan du läsa tidskrifter, studera eller umgås

Biblioteket är bemannat enligt ordinarie öppettider med bibliotekspersonal på onsdagar kl. 14-20 och med Kårsta biblioteksgrupp på söndagar kl. 13-16.

En vanlig skoldag använder eleverna biblioteket i sitt arbete. De forskar, söker information i böcker och databaser samt lånar bänkböcker. De har också schemalagda lektioner i biblioteket med informationssökning och tips på bra författare och böcker.

Lindholmens barn- och skolbibliotek

Biblioteket i Lindholmen är öppet för allmänheten tisdagar kl.13-15. 

Biblioteket har ett rikt utbud av barn- och ungdomsböcker för fritidsläsning. För de riktigt små barnen finns många bilderböcker. Biblioteket i Gustav Vasaskolan är ett barnbibliotek och används även som skolbibliotek.  

Skolbibliotek - för elevernas läslust och kunskapstörst. Under skoldagen använder Gustav Vasaskolans elever biblioteket i sitt arbete. De forskar i faktaböcker och får med bibliotekariens hjälp information om böcker i biblio­tekets databas. Bibliotekarien och lärarna lär barnen söka den information de behöver. Barnen får också boktips och lånar bänkböcker.

Undantag från ordinarie öppettider förekommer under sommar, lov- och helgdagar

 Se bibliotekens öppettider.

Sidan granskad den 8 mars 2018