Hjälpmedel:

Biblioteken i Karby, Kårsta och Lindholmen

I Vallentuna finns tre biblioteksfilialer. Dessa finns i Karby, Kårsta och Lindholmen.

Karby bibliotek

Nu ska Karby bibliotek fräschas upp!

Karby bibliotek är stängt för ommålning 5 - 16 oktober. Under tiden finns återlämningslåda och reserverade böcker i ICA´s entré. Omlån kan göras via Mina sidor i bibliotekskatalogen. (Fredag 6 oktober är bibliotekskatalogen stängd för uppgradering och det går inte att logga in). Du kan också nå oss per telefon: Karby bibliotek 08-587 853 58, Vallentuna bibliotek 08-587 853 50 eller e-post, se kontakt i menyn till höger. Välkommen till våra andra bibliotek!

Biblioteket i Karby/Brottby är vanligtvis öppet samma tider som ICA i Brottby. Du kan hämta reservervationer och låna böcker i ICAs kassa. Du kan lämna beställningar i facket för meddelanden i bibliotekets bokinkast för återlämnade böcker. Bibliotekspersonal finns i biblioteket: måndag kl. 15-19, onsdag kl. 10-14 och torsdag kl. 17-19. Fråga bibliotekspersonal om du vill beställa böcker som inte finns i Karby. Förskolebarn och skolbarn är välkomna till sagostunder och biblioteksbesök i Karby. Föreningar kan informera om sin verksamhet eller göra en utställning. Ta kontakt med bibliotekspersonalen.

Kårsta bibliotek

Kårsta bibliotek, som finns i Kårstaskolan och är ett skol- och folkbibliotek, nyinvigdes den 19 november och är nu meröppet alla dagar kl. 7 – 22 för dig med bibliotekskort och personlig kod. Välkommen till något av biblioteken i Kårsta, Karby, Lindholmen eller Vallentuna för att registrera dig för tjänsten, du vara 18 år eller äldre.

När biblioteket är meröppet:

  • kan du besöka biblioteket när det passar dig, alla dagar kl. 7-22
  • kan du låna och återlämna i automaten
  • kan du hämta dina reserverade böcker/medier
  • kan du använda dator, skriva ut och kopiera
  • kan du använda släktdatabasen Arkiv Digital
  • kan du läsa tidskrifter, studera eller umgås

Personal som vanligt

Biblioteket är bemannat enligt tidigare ordinarie öppettider: med bibliotekspersonal på onsdagar kl. 14-20 och med Kårsta biblioteksgrupp på söndagar kl. 13-16

En vanlig skoldag använder eleverna biblioteket i sitt arbete. De forskar, söker information i böcker och databaser samt lånar bänkböcker. De har också schemalagda lektioner i biblioteket med informationssökning och tips på bra författare och böcker.

Lindholmens barn- och skolbibliotek

Tisdag kl.13-15. Biblioteket i Gustav Vasaskolan är ett barn- och skolbibliotek. Biblioteket har ett rikt utbud av barn- och ungdomsböcker för fritidsläsning. För de riktigt små barnen finns många bilderböcker.

Skolbibliotek - för elevernas läslust och kunskapstörst. Under skoldagen använder Gustav Vasaskolans elever biblioteket i sitt arbete. De forskar i faktaböcker och får med bibliotekariens hjälp information om böcker i biblio­tekets databas. Bibliotekarien och lärarna lär barnen söka den information de behöver. Barnen får också boktips och lånar bänkböcker.

Sommar och helgdagar

Andra öppettider kan förekomma under planeringsdagar, helgdagar och sommar. Se öppettider.

Sidan granskad den 2 oktober 2017