Hjälpmedel:

Kvinna överlämnar böcker och tidskrifter till Boken kommer-låntagare

Boken kommer

För dig som inte själv kan komma till biblioteket finns Boken kommer-verksamheten. Boken kommer innebär att du som har någon funktionsvariation kan få hjälp att låna hem och lämna tillbaka böcker. Ta kontakt med biblioteket om du är intresserad av Boken kommer.

Hur får du hem böckerna?

Om du har kommunal hemtjänst hjälper personalen dig. Ta kontakt med biblioteket om du inte har hemtjänst.

Vad kan du låna?

Förutom vanliga böcker kan du låna ljudböcker, talböcker, böcker med extra stor stil, musik-cd, tidskrifter och lättlästa böcker.

Vad vill du låna?

Tala om för oss på biblioteket vilka intressen du har och vad du vill läsa. Vi plockar ihop böcker utifrån dina önskemål.

Händer håller bok med storstil

Sidan granskad den 13 december 2017