Hjälpmedel:

Biblioteket behöver nya bilder, och vi behöver din hjälp!

Biblioteket hjälper gärna till med boktips.

Biblioteket behöver förnya sina bilder som visar verksamhet och utbud. Bilder upplevs ofta som extra trevliga när det finns människor med på bilderna. Nu har vi bokat en tid för fotografering och vi behöver din hjälp!

Vill du ställa upp på att bli fotograferad?

Vi har bokat torsdag 17 maj kl 9.30-11.30 för fotografering i biblioteket, Vallentuna Kulturhus, Allévägen 1. Vi vill gärna veta om du kommer, anmäl dig genom skicka e-post till biblioteket eller vid besök i biblioteket.

Vad kommer bilderna användas till?

Bilderna kommer att användas för marknadsföring av biblioteken i Vallentuna kommun. Bilderna kommer vara begränsade till att användas i syften som på olika sätt lyfter bibliotekens värde. Detta kan exempelvis vara marknadsföring av verksamheter såsom bokcafé och språkcafé.

Bilderna kommer att användas i informationsmaterial såsom affischer, flygblad eller broschyrer samt på kommunens webbsidor och sociala medier, Instagram och Facebook.

Samtycke till att vara med på bild

Vi vill att du är säker på att du vill vara med på bild. Därför behöver vi ett skriftligt samtycke från dig. I samtycket står det på vilka sätt vi får använda bilden. Du kommer alltid kunna ta tillbaka ditt samtycke när du själv vill. Om du ångrar dig dagen efter fotograferingen, eller flera år efter, har du rätt att få bilderna borttagna.

Anmälan och frågor:

Vallentuna bibliotek, 08-587 853 50, bibliotek@vallentuna.se

Sidan uppdaterad den 8 maj 2018