Hjälpmedel:

Sök bidrag för gratis lov- och sommarlovsaktiviteter 2018

Alla barn har rätt till ett roligt lov. Barn och unga har ofta mer fritid än den äldre och tiden utanför skola och arbete spelar en viktig roll för ungas delaktighet, vägar till etablering och sociala tillit.

Regeringen har nu beslutat att ge alla Sveriges kommuner drygt 440 miljoner kronor till att utveckla fler lovaktiviteter för barn i åldern 6-15 år. Vi i Vallentuna har fått nästan 400 000 kr som vi nu ska skapa aktiviteter för. Aktiviteterna ska vara gratis för barnet att delta på och aktiviteten ska vara skapad för att fler barn ska få möjlighet till en rolig sommar.

Nu vill vi att alla föreningar, samfund, studieförbund, företag och kommunala verksamheter som vill ta del av bidraget lämnar in en ansökan.

Vad ska pengarna gå till?

Ni kan få ta del av bidraget om ni arrangerar kostnadsfria lov- eller sommarlovsaktiviteter för barn och ungdomar i åldern 6-15 år som är bosatta i Vallentuna kommun.

Syftet med bidraget är bland annat att främja integration, motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund. Det är viktigt att aktiviteterna är tillgängliga och uppmuntrar barns deltagande oavsett barnets könstillhörighet.

Alla barn ska kunna delta på aktiviteten oavsett förutsättningar.

Direktiv för att kunna ansöka om bidraget

  • Målgruppen ska vara barn i åldern 6-15 år
  • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria
  • Aktiviteterna ska syfta till att ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • Aktiviteterna ska stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja inkludering/integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
  • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska ingen behovsprövning göras av barn som vill delta

Särskilda direktiv

  • Lovaktiviteterna ska genomföras under respektive skollov. Påsklov v.14, höstlov v.44 och jullov 22 dec-6 jan (2019).
  • Sommarlovsaktiviteterna ska genomföras under perioden 14 juni- 19 augusti

I Vallentuna vill vi uppmuntra er att ansöka om sommarlovsaktiviteter som genomförs i juli månad och lov- och sommarlovsaktiviteter som säkerställer att alla, oavsett eventuell funktionsvariation kan delta.

Så ansöker du

Ansökan ska skickas in via formulären via länkarna nedan:

Påsklov, senast 4 mars, ansökan stängd

Sommarlovet, senast 31 mars, ansökan stängd

Höstlovet, senast 9 september, till ansökan

Jullovet, senast 4 november, till ansökan

I samband med ansökan så skickar ni in era senaste årsmöteshandlingar så som verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. Handlingarna skickas till fritid@vallentuna.se. När det är gjort så är ansökan komplett.

Vill du veta vilka frågor som ansökan innehåller så läser du samtliga frågor här; ansökningsfrågor.

Beslut om bidrag ges enligt datumen i tabellen nedan.

  Påsklov Sommarlov Höstlov Jullov
Sista ansökningsdag 4 mars 31 mars 9 september 4 november
Besked om
beslut
8 mars 16 april 24 september 19 november

 

Viktigt att tänka på

När ansökan är beviljad så betalar vi ut 75 % av bidraget. När aktiviteten eller aktiviteterna är genomförda så ska redovisningen ske så snart som möjligt. Redovisningarna görs via formulär för respektive lov, länken mailas ut i samband med godkänt bidrag.

För att redovisningen ska vara komplett så är det viktigt att ni vet hur många flickor och pojkar som har deltagit totalt i era aktiviteter och vilken ålder de har. När redovisningen är komplett, med svar på frågorna och en ekonomisk redovisning, så görs den resterande utbetalningen av ert beviljade bidrag.

Vill du veta vilka frågor som utvärderingen innehåller så läser du samtliga frågor här; utvärderingsfrågor.

Sidan uppdaterad den 12 juni 2018