Hjälpmedel:

För dig med funktionsnedsättning

Fritidsaktiviteter är viktiga eftersom de skapar gemenskap och ger bra förutsättningar för en förbättrad hälsa. Aktiviteterna ger en stor glädje och en struktur i vardagen men öppnar också nya möjligheter att se på sig själv och sin förmåga. Välkomna att höra av er om önskemål och synpunkter på hur du vill att din fritid ska se ut!

Arrangemang

För att få information om alla de evenemang och aktiviteter som sker i Vallentuna är ni välkomna att besöka evenemangskalendern på Upplevvallentuna.

För fritidsaktiviteter från Vallentuna samt andra kommuner i Stockholmslän, så finns ett stort utbud att ta del av på Fritidsnätet.

Mötesplatser

Nova ungdomens hus
Nova är en mötesplats för alla ungdomar mellan 13-20 år. Nova kommer att vara stängt från och med 14 juni till slutet av augusti. Under den här perioden kommer våra fritidsledare kommer att hitta på spontanaktiviteter utanför gårdarna. Bästa sättet att få snabb information från Nova är att följa dem på facebook: www.facebook.com/novaungdomenshus

Klubb Cosmos
Klubb Cosmos är en fritidsklubb på Nova dit du som har funktionsvariationer är välkommen. Vi riktar oss mot ungdomar och unga vuxna. Kubb Cosmos har avslutning inför sommaren tisdag 6 juni och öppnar igen i augusti. Under sommaren kommer våra fritidsledare hitta på spontanaktiviteter utanför gårdarna. Bästa sättet att få snabba uppdateringar under sommarlovet är att följa oss via facebook: www.facebook.com/klubbcosmos

Haket
Haket är en mötesplats för alla ungdomar mellan 13-20 år. Haket kommer att vara stängt från och med 14 juni till slutet av augusti. Under den här perioden kommer våra fritidsledare kommer att hitta på spontanaktiviteter utanför gårdarna. Bästa sättet att få snabb information från Haket är att följa dem på facebook: www.facebook.com/cafehaket

Träffpunkter

I Vallentuna finns fyra Träffpunkter:
Träffpunkten Allévägen, Allevägen 10

Öppet: vardagar kl. 10-15 samt vissa helgdagar.

Kårsta Träffen Kårsta bibliotek, Bergsjövägen, Kårsta skolan
Öppet: torsdagar 13-15

Träffpunkten Väsbygården
Verandan, Väsbygården, Allévägen 63-65, Vallentuna
Öppet: Tisdagar kl. 13.00-14.30

Träffpunkten Korallen
Entrén, Korallens vårdboende, Åbygatan 8, Vallentuna
Öppet: Onsdagar kl. 13.00-14.30

Kvarnbadet

Kvarnbadet i Vallentuna är ett utomhusbad som är öppet under sommarperioden. På Kvarnbadet finns det tillgång till en stor WC anpassad för dig med funktionsvariationer. Denna har funktion som privat omklädningsrum vid önskemål. Det finns även en pira tillgänglig som kan brukas som hjälpmedel för rörelsehindrade ner i bassängen. På Kvarnbadet finns det även möjligheter att hyra kanoter.

Mer information om Kvarnbadet hittar du på Vallentunas upplevelsewebb: http://www.upplevvallentuna.se/sv/217845/Kvarnbadet/

Simskola
Under sommaren arrangerar Täby Sim simskola på Kvarnbadet. Mer information hittar du här: http://www.tabysim.se/lovverksamhet/sommar-20316842

Alternativt kan ni maila: kansli@tabysim.se

Sidan granskad den 12 september 2017