Hjälpmedel:

Kartor över Vallentuna

Med sina 358 kvadratkilometer är kommunen ungefär dubbelt så stor som Stockholms stad, i alla fall till ytan.

Vallentuna kommun gränsar i norr mot Sigtuna och Norrtälje, i väster mot Upplands Väsby, i söder mot Täby och i öster mot Österåker.

Kommunens yta består till större delen av skogs- och jordbruksmark, med några mindre tätorter insprängda. Vallentuna tätort är störst, därefter följer Lindholmen, Karby och Kårsta. Tätorterna utgörs av lummiga villaområden, småskaliga flerfamiljsområden, affärscentrum och industriområden.

Kommunens största sjö, Vallentunasjön, sträcker sig till hälften in i Täby kommun. I östra Vallentunas skogar ligger en mängd mindre sjöar, samt Garnsviken – en avsnörd havsvik, som har kontakt med Trälhavet via Åkers kanal i Åkersberga. Mitt emellan Vallentuna centrum och Karby ligger naturreservatet Angarnssjöängen.

Sidan granskad den 1 september 2016