Hjälpmedel:

Konst och utställningar

Vallentuna kulturenhet ansvarar för kommunens konst och utställningar i Vallentuna Kulturhus.

Utställningar

I Kulturhuset kan du se utställningar året runt. Här visas olika temautställningar, konstutställningar och miniutställningar. I Kulturfönstret mot Allévägen har kulturföreningar möjlighet att visa upp sin verksamhet löpande under året.

Kulturenhetens utställningsproducent ansvarar för temautställningar och andra utställningar i utställningsrummet samt miniutställningar på lösa skärmar och i montrar. Utställningarna arrangeras av kulturförvaltningen eller lokala föreningar. Kulturfönstret kan bokas för tvåveckorsperioder via utställningsproducenten.

Kommunens konsthandläggare ansvarar för konstutställningar  i Konstkuben samt andra konstutställningar i huset, i samarbete med utställningsansvarig. Konsthandläggaren ansvarar också för kommunens konst som finns placerad i kommunens lokaler och på offentliga platser.

Konst

Konsthandläggaren ansvarar för kommunens fasta och lösa konst. Fast konst byggnadsanknuten kommer oftast till i samband med nybygge eller renovering. Exempelvis finns fast konst på de flesta skolor men också i anslutning till kulturhuset. Lös konst placeras i kommunens gemensamma och offentliga lokaler.

Läs mer om utställningar i Kulturhuset

Läs om den fasta konsten i kulturhuset

Sidan granskad den 20 februari 2017