Hjälpmedel:

Kulturmiljö

vada_gravkullar

Vallentuna kommun är en kommun rik på historia. Redan för 6000 år sedan fanns här människor som lämnade spår efter sig. Med tiden har den jordbruks- och kulturbygd som kännetecknar landskapet än idag utvecklat sig. Kommunen har många fornlämningar och ett kulturlandskap med höga kulturhistoriska värden. Den stora tillgången på fornlämningar och en tydlig bebyggelsekontinuitet där varje by har egna gravfält från järnåldern och välbevarade medeltida kyrkor bildar tillsammans kommunens unika kulturmiljö.

Ledorden för kommunens kulturmiljöarbete är värna, vårda och visa. Kulturnämnden och kulturförvaltningen har en viktig uppgift att värna om värdefulla kulturmiljöer i planeringen av det framtida Vallentuna. Detaljplaner och bygglov går på remiss bland annat till oss före beslut i Samhällsbyggnadsnämnden. Kommunen gör insatser för att vårda gravfält och kulturmiljöer för att göra dem tillgängliga och visningar, kulturhistoriska utfärder, föreläsningar och utställningar arrangeras, ofta i samarbete med föreningar, organisationer, andra förvaltningar och enskilda.

I kommunens kulturmiljöprogram och på kulturmiljöwebben kan du få mer information om det område du bor i.

Läs mer på Kulturmiljöwebben

Vallentuna kulturmiljöprogram.pdf (6 MB)

Sidan granskad den 31 oktober 2017