Hjälpmedel:

Stöd och bidrag

Bidrag

Föreningar, organisationer och enskilda personer kan söka bidrag från kulturnämnden. En förutsättning för att få bidrag är att arrangemanget/projektet har lokal anknytning och/eller kan bedömas vara av allmänt intresse för kommuninvånarna.

Det finns två typer av bidrag, garantibidrag till offentliga kulturprogram och bidrag för övriga kulturstödjande åtgärder.

Ansökan ska lämnas in senast den 1 november för verksamhet/projekt nästkommande år.

Mer information

Bidrag som kan sökas av kulturnämnden

Våra bidragsregler

Ansök om kulturbidrag

Redovisa beviljat kulturbidrag

 Se även bidrag som kan sökas av fritidsnämnden.

Sidan granskad den 6 juni 2017